Open navigation

Legge til adgangsrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til adgangsrettigheter i systemets distribusjonsfase.

I denne fasen definerer du adgangsrettighetsgruppene, som f.eks.:

 • Master
 • Renholder
 • Vedlikehold

De felles adgangsrettighetene legges i denne fasen til slik at du kan velge adgangsrettighetene når du legger til låsene i senere faser.

Gå frem slik.

 1. Velg Adgangsrettigheter.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Legge til adgangsrettighetsgrupper
  Legge til tilgangsrettighetsgrupper
 2. Fyll ut feltene slik:
  • Adgangsrettighetsinformasjon

   • Navn — Navn på adgangsrettighetsgruppen.

   • Beskrivelse — Gi en beskrivelse av adgangsrettighetsgruppen. For eksempel "Adgang til alle lokaler".

    Tips:

    Den første adgangsrettigheten er typisk for alle lokalene og kalles for eksempel "Masteradgang".

  • Betinget adgangsrettighet

   • Betinget adgang aktive — Velg hvis du vil at adgangsrettighetsgruppen skal være betinget.

    Ønsker du flere opplysninger, kan du se Adgangsrettigheter.

   • Beskrivelse — Gi en beskrivelse av den betingede adgangsrettighetsgruppen.

  • Standard oppsett

   • Legge til nye låser som standard — Velg om adgangsrettigheten standardmessig skal legges til nye låser.

   • Legge til nøkler til leilighet — Velg om adgangsrettigheter standardmessig skal legges til nøkler til leilighet.

 3. Velg Legge til adgangsrettighet for å legge til flere adgangsrettighetsgrupper.

  De tilføyde adgangsrettighetsgruppene er listet opp på listen Tilføyde adgangsrettighetere, der du også kan redigere dem.

 4. Velg Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.

L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.