Open navigation

Legge til nøkler for leiligheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til nøkler for leiligheter i systemet.

Nøklene genereres automatisk og blir stående med statusen bestilt.

Gå frem slik.

 1. Velg Legg til nøkler: nøkler for leiligheter.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Legge til nøkler for leiligheter
  Legge til låser for leiligheter

  Oppgi nøkkelinformasjonen slik:

  • Hvor mange nøkler per leilighet — Antall nøkler som skal opprettes for hver valgte lås.

  • Nøkkelnavn — Velg hvor navn for nøklene som skal opprettes, fra denne rullegardingmenyen.

 2. Valgfritt: Om nødvendig legger du til en spesialnøkkel ved å trykke på knappen Legg til spesialnøkkel.
  1. Gi spesialnøkkelen et navn.
  2. Velg adgangsrettighetene for spesialnøkkelen.
  3. Velg OK.
 3. Velg Legg til nøkler.
L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.