Open navigation

Vis låsplanen

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser låsplanen.

Etter at nøklene er lagt til, vises det en låsplan.

Gå frem slik.

 1. Velg Låsplan.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Låsplan
  Låsplan
 2. Skriv ut låsplan og sikre at lås- og nøkkeldefinisjonene gjøres i samsvar med sluttkunden. Få planen godkjent av sluttkunden.
 3. Velg Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.

L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.