Open navigation

Programmering av nøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du programmerer nøkler.

I denne fasen programmerer du de valgte nøklene umiddelbart uten å overføre programmeringsoppgavene til Token for senere bruk.

Gå frem slik.

 1. Velg Nøkkelprogrammering.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Nøkkelprogrammering
  Nøkkelprogrammering
 2. Velg nøklene som skal programmeres.

  Da det kan være mange nøkler avhengig av leilighetens størrelse, bruker du søkefeltet som hjelp til å finne nøklene du må programmere. Søket er dynamisk og filtrerer alle kolonnene i nøkkelrutenettet.

 3. Velg Start programmering.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Programmere nøkler
  Programmere nøkler
 4. Koble til den ønskede nøkkelen til Token eller programmeringsadapteren.
 5. Velg Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.

L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.