Open navigation

Innlogging med et token påkrevd

Dette avsnittet beskriver hvordan du påkrever at innlogging må gjøres med et token.

Når det leveres et nytt iLOQ-låssystem, kan Admin-brukeren logge seg på systemet uten bruk av et token. Dette er nødvendig da det ikke er noen Token i et nytt system.

Men du kan hindre brukere i å logge seg inn uten et token når du distribuerer systemet og legger til tokener. Dette gjør systemsikkerheten bedre.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom brukere.
 2. Velg Admin-brukeren.
 3. Høyreklikk på Admin-brukeren med musen.
 4. Velg Rediger brukerrettigheter.
  Veiviseren Rediger bruksrettigheter åpnes.
 5. Velg Rediger brukerrettigheter.
 6. Sikre at feltet Token har verdien <empty>.
 7. Velg Neste.
 8. Fjern alle bruksrettigheter fra Admin-brukeren.
 9. Velg Neste.
 10. Velg Klar.
 11. Velg Lukk.
  Nå kan brukeren ikke logge seg på systemet uten et token.
L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.