Open navigation

Logge seg ut av iLOQ-systemet

Dette avsnittet beskriver hvordan du logger deg av iLOQ-systemet.

Gå frem slik.

  1. Velg Logg ut.

  2. Påloggingsskjermbildet åpnes i tilfelle du vil logge deg på igjen.
L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.