Open navigation

Endre kolonnenes rekkefølge og bredde

Dette avsnittet beskriver hvordan du endrer rekkefølgen av kolonnene i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

  1. Åpne en rutenettvisning som har kolonner, som f.eks. Grunnleggende data > Bla gjennom låser.
  2. Klikk på en kolonneoverskrift med musen og hold museknappen trykket inn.
  3. Dra kolonneoverskriften dit du vil ha den. Den svarte pilen viser den nye plasseringen av kolonnen.

  4. Slipp kolonneoverskriften der du vil ha den.
L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.