Open navigation

Filtrere data etter kolonner

Dette avsnittet beskriver hvordan du filtrerer data etter kolonnene i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Åpne en rutenettvisning som har kolonner, som f.eks. Grunnleggende data > Bla gjennom låser.
 2. Velg kolonnen som du vil sortere informasjonen etter, og klikk på den tomme cellen under den valgte kolonneoverskriften.

  Cellestatusen endrer seg, og du kan skrive i den.

 3. Oppgi filtreringskriteriene i den valgte cellen.

  Hvis du for eksempel bare vil se personer som har etternavn som inneholder bokstaven A på siden Personer, skriver du "a" i cellen.

  Merk:

  Søket skiller ikke mellom store og små bokstaver.

  Tips:

  Du kan eventuelt velge elementene som skal vises fra en rullegardinliste. Hvis du vil vise rullegardinlisten, klikker du på nedpilen på høyre kant av cellen.

  Radens bakgrunnsfarge endres til fiolett når du oppgir filtreringskriteriene i den valgte cellen.

  Informasjonen sorteres i henhold til filtreringskriteriene.
 4. Om nødvendig må du gjenta denne fremgangsmåten for andre kolonner for å filtrere låsdata ytterligere.
 5. For å gå tilbake til den opprinnelige visningen, klikker du på knappen Slett filtreringskriterier på venstre side av raden.

L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.