Open navigation

Dele rutenettvisningen

Dette avsnittet beskriver hvordan du deler rutenettvisningen i iLOQ Manager.

Noen ganger må du dele rutenettvisningen i to eller flere parallelle rutenettvisninger. Dette gjelder for eksempel når du drar låsene fra låsenes rutenettvisning til en gulvplan.

Gå frem slik.

 1. Åpne to eller flere sider (for eksempel, Grunnleggende data > Bla gjennom personer og Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler).
 2. Høyreklikk på en kategori.
  Figur: Dele rutenettvisningen
  Dele rutenettvisningen
 3. Du kan velge:
  • Ny horisontal kategorigruppe — Del rutenettvisningen horisontalt i to deler.
  • Ny vertikal kategorigruppe — Del rutenettvisningen vertikalt i to deler.
 4. Rutenettvisningen deles i to parallelle rutenettvisninger.

  Hvis du vil returnere til den udelte rutenettvisningen, må du lukke alle sidene på den ene eller den andre rutenettvisningen.

  Tips:

  Du ka flytte en åpen side fra en rutenettvisning til en annen ved å høyreklikke på den ønskede kategorien og velge Flytt til forrige kategorigruppe.

L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.