Open navigation

Bruke redigeringsmodus

Dette avsnittet beskriver hvordan du bruker redigeringsmodus i iLOQ Manager.

I redigeringsmodus kan du redigere elementene i den valgte rutenettvisningen.

Gå frem slik.

  1. Åpne en rutenettvisning.
  2. Trykk på Redigeringsmodus for å aktivere den.
  3. Klikk på tabellcellen som inneholder informasjonen du vil endre.
  4. Gjør endringene i celleinformasjonen.
  5. Klikk på knappen Lagre på verktøylinjen.
  6. Trykk på Redigeringsmodus for å deaktivere den.
T
Tor-Arne is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.