Open navigation

Importere forsidebilde

Dette avsnittet beskriver hvordan du importerer et forsidebilde i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Importer forsidebilde.
 2. Veiviseren Importer forsidebilde åpnes.
 3. Velg Importer bilde.
 4. Skriv inn filens bane og navn for bildet i feltet Navn på bilde, eller trykk på knappen Bla gjennom for å velge filen i filsystemet.
 5. Velg Neste.
 6. Se forhåndsvisningen og kontroller at du har importert riktig bilde.
 7. Velg Neste.
 8. Det vises en kort beskrivelse.
 9. Velg Klar.
 10. Velg Lukk.
 11. Velg Forside.

  Oppdater visningen hvis forsidebildet ikke vises.

L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.