Open navigation

Legge til en nøkkel

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til nøkler i iLOQ-låssystemet.

Merk:

Du trenger ikke nødvendigvis de fysiske nøklene når du legger til nøkler i iLOQ Manager. Du kan definere nøklene og knytte dem til de fysiske nøkler i en senere fase (under planlegging).

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg Legg til nøkkel.
  Veiviseren Legg til nøkkel åpnes.
 3. Velg Legg til nøkkel.
 4. Gi navn til nøkkelen i feltet Nøkkelens navn / beskrivelse.
  Tips:

  Bruk noe som forklarer type nøkkel, for eksempel "Hovednøkkel" eller "Ansatt".

 5. Definer Startdatoen for nøkkelen.

  Denne verdien definerer startdatoen og starttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen blir operativ på dette tidspunktet.

 6. Definer Sluttdatoen for nøkkelen.

  Denne verdien definerer sluttdatoen og sluttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen slutter å være operativ på dette tidspunktet.

 7. Om nødvendig oppgir du den planlagte returdatoen i feltet Planlagt returdato.
  Merk:

  Dette feltet er kun for å informere administratoren. Verdien påvirker ikke nøkkelens gyldighet.

 8. Velg nøkkeltype:
  • Nøkkel Fob

  • Telefon

  • S5

 9. Velg Offline utløpsintervall (gjelder ikke S5 nøkkel).

  Hvis det er definert et standard offline utløpsintervall i systemet, foreslås det for nøkkelen. Du kan definere et nøkkelspesifikk offline utløpsintervall ved å redigere det foreslåtte tidspunktet.

  • I tilfelle nøkkelfob:

   Som standard er en nøkkelfob en offline enhet. I dette henseende er det offline utløpsintervallet nøkkelfobens gyldighetstid.

   Men hvis en nøkkelfob får en servertilkobling, tilbakestilles det offline utløpsintervallet. En nøkkelfob får en fjern servertilkobling trådløst ved å bruke applikasjonen iLOQ FobApp.

  • I tilfelle telefonnøkkel:

   Hvis telefonen mister forbindelsen til mobiltelefonnettverket, begynner offline utløpsintervall å telle ned. Når denne tiden er utløpt, er telefonnøkkelen ikke lenger gyldig.

 10. Velg Neste.
 11. Om nødvendig velger du hvem nøkkelen skal knyttes til.
  Tips:

  Hvis den relevante personen ikke finnes på personlisten, kan du legge til en ny person ved å høyreklikke for å velge Leg til ny person.

 12. Velg Neste.
 13. Velg adgangsrettighet(er) for nøkkelen.
  1. Velg den ønskede adgangsrettigheten på listen til venstre. Du kan for eksempel velge "Hovedadgangsrettighet" for "Hovednøkkel".
  2. Du kan styre valget av adgangsrettigheter med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
 14. Velg Neste.
 15. Velg tidsprofilinnstillinger for nøkkelen.

  Du kan velge:

  • Tidsprofiler ikke i bruk — Tidsprofiler vil ikke være i bruk på nøkkelen.

  • Velg tidsprofiler — Velg dette alternativet for å velge tidsprofiler for nøkkelen.

 16. Velg Neste.
 17. Velg tidsprofil(er) for nøkkelen.
  1. Velg den ønskede tidsprofilen på listen til venstre.
  2. Du kan styre valget av tidsprofiler med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.

   Hvis du har valgt:

   • en fast tidsprofil, kan du se innholdet i området til høyre.

   • en redigerbar tidsprofil, kan du se og redigere innholdet for denne spesielle nøkkelen i området til høyre.

 18. Velg Neste.
 19. Velg antall nøkler som skal opprettes.
 20. Velg Neste.
 21. Velg fremgangsmåte:
  • For Telefon-nøkkeltypen:

   • La nøkkel forbli på planleggingsstadium — Velg La nøkkel forbli på planleggingsstaium     hvis du vil la nøkkelen stå på planleggingsstatus og programmere nøkkelen senere.

   • Send nøkler — Velg Send nøkler hvis du vil sende programmeringsoppgaven til telefonen.

  • For Nøkkelfob eller S5-nøkkeltype:

   • La nøkkel forbli på planleggingsstadium — Velg La nøkkel forbli på planleggingsstadium hvis du vil la nøkkelen stå på planleggingsstatus og programmere nøkkelen senere.

   • Bestill nøkkel — Velg Bestill nøkkel hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, men utføre den senere, eller fjernprogrammere nøkkelen via en telefon.

   • Bestill og programmer — Velg Bestill og programmer hvis du vil opprette programmeringsoppgaven og utføre programmeringen umiddelbart.

   • Bestill, programmer og overlevere nøkkel — Velg Bestill, programmer og overlevere nøkkel hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, utføre programmeringen for en nøkkel og overlevere nøkkelen (mulighet for kvitteringsskjema).

 22. Velg Neste.
 23. Telefon: Dersom du sender telefonnøkler, åpnes det et skjermbilde med et sammendrag.
 24. Telefon: Velg Klar.
 25. Telefon: Dersom du sender telefonnøkler, må du velge hvordan du sender nøklene til telefonen.

  Alternativene er SMS eller E-post. Fyll ut opplysningene.

 26. Telefon: Velg Bestill.
 27. Telefon: Det vises en kort beskrivelse.
 28. Telefon: Velg Lukk.
 29. Det vises en kort beskrivelse.
 30. Følg veiviseren til slutten av fremgangsmåten.
T
Tor-Arne is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.