Open navigation

Lag en kopi av en eksisterende nøkkel

Denne seksjonen beskriver hvordan du lager en kopi av en eksisterende nøkkel, nøkkel-Fob eller telefonnøkkel til iLOQ-låssystemet.

Merk:

Du trenger ikke nødvendigvis de fysiske nøklene når du legger til nøkler i iLOQ Manager. Du kan definere låsene og knytte dem til de fysiske låsene i en senere fase.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg Legg til nøkkel.
  Veiviseren Legg til nøkkel åpnes.
 3. Velg Legg til kopi av eksisterende nøkkel.
 4. Velg den nøkkelen som skal kopieres.
 5. Velg Neste.
 6. Gi navn til nøkkelen i feltet Nøkkelens navn / beskrivelse.
  Tips:

  Bruk beskrivende funksjon, for eksempel "Hovednøkkel" eller "Ansatt".

 7. Definer Startdatoen for nøkkelen.

  Denne verdien definerer startdatoen og starttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen blir operativ på dette tidspunktet.

 8. Definer Sluttdatoen for nøkkelen.

  Denne verdien definerer sluttdatoen og sluttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen slutter å være operativ på dette tidspunktet.

 9. Om nødvendig oppgir du den planlagte returdatoen i feltet Planlagt returdato.
  Merk:

  Dette feltet er kun for å informere administratoren. Verdien påvirker ikke nøkkelens gyldighet.

 10. Valgfritt: Velg nøkkeltype:
  • Nøkkel Fob

  • Telefonnøkkel

  • S5

 11. Velg Offline utløpsintervall (kun nøkkel-Fob og telefonnøkkel)

  Hvis det er definert et standard offline utløpsintervall i systemet, foreslås det for nøkkelen. Du kan definere et nøkkelspesifikk offline utløpsintervall ved å redigere det foreslåtte tidspunktet.

  • I tilfelle nøkkelfob:

   Som standard er en nøkkelfob en offline enhet. I dette henseende er det offline utløpsintervallet nøkkelfobens gyldighetstid.

   Men hvis en nøkkelfob får en servertilkobling, tilbakestilles det offline utløpsintervallet. En nøkkelfob får en fjern servertilkobling trådløst ved å bruke applikasjonen iLOQ FobApp.

  • I tilfelle telefonnøkkel:

   Hvis telefonen mister forbindelsen til mobiltelefonnettverket, begynner offline utløpsintervallet å telle ned. Når denne tiden er utløpt, er telefonnøkkelen ikke lenger gyldig.

 12. Velg Neste.
 13. Om nødvendig velger du hvem nøkkelen skal overleveres til.
  Tips:

  Hvis den relevante personen ikke finnes på personlisten, kan du legge til en ny person ved å høyreklikke for å velge Legg til ny person.

 14. Velg Neste.
 15. Velg adgangsrettighet(er) for nøkkelen.
  1. Velg den ønskede adgangsrettigheten på listen til venstre. Du kan for eksempel velge "Hovedadgangsrettighet" for "Hovednøkkel".
  2. Du kan styre valget av adgangsrettigheter med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
 16. Velg Neste.
 17. Velg tidsprofil(er) for nøkkelen.
  1. Velg den ønskede tidsprofilen på listen til venstre.
  2. Du kan styre valget av tidsprofiler med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.

   Hvis du har valgt:

   • en fast tidsprofil, kan du se innholdet i området til høyre.

   • en redigerbar tidsprofil, kan du se og redigere innholdet for denne spesielle nøkkelen i området til høyre.

 18. Velg Neste.
 19. Velg antall nøkler som skal opprettes.
 20. Velg Neste.
 21. Velg fremgangsmåte:
  • For Telefon-nøkkeltypen:

   • La nøkkel forbli på planleggingsstadium — Velg La nøkkel forbli på planleggingsstadium hvis du vil la nøkkelen stå på planleggingsstatus og programmere nøkkelen senere.

   • Send nøkkel — Velg Send nøkkel hvis du vil sende programmeringsoppgaven til telefonen.

  • For Nøkkelfob eller S5-nøkkeltype:

   • La nøkkel forbli på planleggingsstadium — Velg La nøkkel forbli på planleggingsstadium hvis du vil la nøkkelen stå på planleggingsstatus og programmere nøkkelen senere.

   • Bestill nøkkel — Velg Bestill nøkkel hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, men utføre den senere, eller fjernprogrammere nøkkelen via en telefon.

   • Bestill og programmer — Velg Bestill og programmer hvis du vil opprette programmeringsoppgaven og utføre programmeringen umiddelbart.

   • Bestill, programmer og overlevere nøkkel — Velg Bestill, programmer og overlevere nøkkel hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, utføre programmeringen umiddelbart for en nøkkel og overlevere nøkkelen (mulighet for kvitteringsskjema).

 22. Velg Neste.
 23. Det vises en kort beskrivelse.
 24. Følg veiviseren til slutten av fremgangsmåten.
T
Tor-Arne is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.