Open navigation

Redigere låsens adgangsrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer låsens adgangsrettigheter og tidsbegrensninger på iLOQ Manager.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Velg den ønskede låsen.
 3. Høyreklikk for å velge Redigere adgangsrettigheter.
  Veiviseren Rediger adgangsrettigheter åpnes.
 4. Velg Rediger adgangsrettigheter for låsen.
 5. Velg adgangsrettighet(er) for låsen.
  • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
  • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
  • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
  • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.
 6. Velg Neste.
 7. Valgfritt: Velg tidsprofiler:
  • Ikke tidsbegrenset — Hvis du velger dette alternativet, overser låsen alle tidsprofiler på nøklene. Med andre ord, nøklene fungerer 24/7 selv om de har en tidsprofil.

  • Gjelder alle tidsprofiler på en nøkkel — Hvis du velger dette alternativet, bruker låsen alle tidsprofiler på nøkler.

  • Gjelder valgte tidsprofiler på en nøkkel — Hvis du velger dette alternativet, bruker låsen bare de valgte tidsprofilene på nøkler. Hvis de valgte tidsprofilene ikke svarer til nøkkelens tidsprofiler, fungerer nøkkelen hele tiden.

   Du kan styre valget av tidsprofiler med piltastene slik:

   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til valglisten.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra valglisten.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra valglisten.

   Du kan se innholdet i en fast tidsprofil i området til høyre ved å velge profilen med musen. Redigerbart innhold i tidsprofilen vises ikke, da det kan være modifisert spesifikt for nøkkelen.

 8. Uansett hva du velger, bruker låsen alltid start- og sluttdato med tidspunkter for nøkkelens gyldighet.

 9. Velg Neste.
 10. Velg hvordan du vil fortsette.

  Alternativene er:

  • La låsene stå på planleggingsstatus — Velg La låsene stå på planleggingsstatus hvis du vil la låsene stå på planleggingsstatus og programmere låsene senere.

  • Bestille låser — Velg Bestille låser for S5-låser, hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, men utføre den senere, eller programmere låser i nettverk.

  • Bestille og programmere låser — Velg Bestille og programmere låser hvis du vil opprette programmeringsoppgaven og utføre den umiddelbart for en enkelt nøkkel som er for hånden.

  • Bestille og sende — Velg Bestille og sende for S50-låser hvis du vil opprette programmeringsoppgaver, overføre dem til standard programmeringstelefoner og la telefonene utføre programmeringen når telefonen plasseres mot låsen.

   Hvis du velger dette alternativet, vil låsen gå over til statusen Bestilt. Dette betyr at programmeringspakken for låser er blitt sendt til standard programmeringstelefon(er). Låsene går over til statusen Utstedt til programmering når telefonen svarer til serveren at den har mottatt pakken. Når til sist telefonen har besøkt låsen og programmert den, går låsen over til statusen Programmert.

   Merk:

   Visningen Bla gjennom låser blir ikke oppdatert automatisk, men du må trykke på knappen Oppdater for å se visningen for å se endringene i låsens programmeringsstatus.

  • Bestille og overføre oppgaver til programmerer — Velg Bestille og overføre oppgaver til programmerer hvis du vil opprette programmeringsoppgavene, overføre dem til programmeringstokenet, og ta programmeringstokenet med deg for å programmere låsene på stedet. Hvis du har låser i nettverk, vil dette alternativet også programmere dem via nettverket.

 11. Velg Neste.
 12. Det vises en kort beskrivelse.
 13. Følg veiviseren til slutten av fremgangsmåten.
L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.