Open navigation

Blokkere en nøkkel

Dette avsnittet beskriver hvordan du blokkerer en nøkkel i iLOQ Manager. Denne funksjonen brukes til å hindre en nøkkel i å fungere i låsene.

Merk:

For å blokkere en telefonnøkkel så den ikke kan brukes i låsene, er det vanligvis nok å tømme og returnere nøkkelen. Se Returnere og tømme en telefonnøkkel. Bare i tilfeller der denne funksjonen ikke kan fullføres, kan det bli nødvendig å blokkere telefonnøkkelen med blokkeringsfunksjonen. Administratoren har også muligheten til å bruke offline utløpsintervall til å kontrollere nøkkelens gyldighet. Se Nøkkelens offline utløpsintervall.

Det er mulig å legge en nøkkel til på blokkeringslisten uten å være innlogget med Tokenet, men fjerning av nøkler fra blokkeringslisten krever alltid innloggTokenet av sikkerhetsgrunner.

Du går frem på følgende måte for å legge en nøkkel til den blokkerte listen.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom blokkeringsliste.

 2. Velg Legg til blokkeringsliste.

  Veiviseren Legg til på blokkeringsliste åpnes.

 3. Velg Legg en nøkkel til blokkeringslisten.
 4. Velg nøkkelen du vil legge til på blokkeringslisten.
 5. Velg Neste.
 6. Velg hvordan du går frem med de berørte låsene.

  Alternativene er:

  • La stå på planleggingsstatus — Velg La stå på planleggingsstatus hvis du vil la blokkeringslisten stå på planleggingsstatus og bestille den senere. Etter dette vil blokklistens status være Under planlegging.

   Merk:

   Så langt har du bare lagt nøkkelen til på blokkeringslisten, men den nye versjonen av blokkeringslisten er ikke sendt til nøklene, som vil spre listen til låsene. Når du vil sende den nye blokkeringslisteversjonen til nøklene, se Bestille en blokkeringsliste.

  • Bestille blokkeringsliste — Velg Bestille blokkeringsliste hvis du vil bestille blokkeringslisten fra serveren og sende den til telefonnøklene. Etter dette vil blokklistens status være Bestilt.

 7. Velg Neste.
 8. Det vises en kort beskrivelse.
 9. Velg Klar.
 10. Velg Lukk.
T
Tor-Arne is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.