Open navigation

Knytte en nøkkel til en annen person

Dette avsnittet beskriver hvordan du flytter tilknytningen av nøkler fra en person til en annen i iLOQ Manager.

Hvis nøkkelen er overrakt, må innstillingen Overrakt nøkkel kan knyttes til en annen person uten at nøkkelen returneres være i bruk for å knytte en nøkkel til en annen person.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg nøkkelen du vil knytte til en annen person.
 3. Høyreklikk for å velge Knytt nøkkel til person.
  Veiviseren Knytte nøkler til personer åpnes.
 4. Velg Knytt nøkler til person.
 5. Velg Neste.
 6. Velg den nye personen.
 7. Velg Neste.
 8. Det vises en kort beskrivelse.
 9. Velg Klar.
 10. Velg Lukk.
L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.