Open navigation

Tilbakestille låser

Dette avsnittet beskriver hvordan du tilbakestiller låser i iLOQ Manager.

Når du tilbakestiller en fysisk lås, endrer dens status seg fra Programmert til Fabrikkstatus.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Velg låsen du ønsker å tilbakestille.
 3. Høyreklikk på den valgte låsen og velg Tilbakestille lås.
  Veiviseren Tilbakestille lås åpnes.
 4. Velg Tilbakestille låser.
 5. Kontroller at den korrekte låsen er valgt.
 6. Velg Neste.
 7. Velg fremgangsmåte:
  • La låsene stå på planleggingsstatus — Velg La låsene stå på planleggingsstatus hvis du vil la låsene stå på planleggingsstatus og programmere låsene senere.

  • Bestille låser — Velg Bestille låser hvis du vil opprette programmeringsoppgaven, men utføre den senere. Hvis du har låser i nettverk, vil dette alternativet ikke tilbakestille dem via nettverket.

  • Bestille og programmere låser — Velg Bestille og programmere låser for låser hvis du vil opprette programmeringsoppgaven og utføre den umiddelbart for en enkelt lås som er for hånden.

  • Bestille og overføre oppgaver til programmerer — Velg Bestille og overføre oppgaver til programmerer hvis du vil opprette programmeringsoppgavene, overføre dem til programmeringstokenet, og ta programmeringstokenet med deg for å tilbakestille låsene på stedet. Hvis du har låser i nettverk, vil dette alternativet ikke tilbakestille dem via nettverket.

 8. Velg Neste.
 9. Det vises en kort beskrivelse.
 10. Velg Klar.
 11. Velg Lukk.

  Den fysiske låsen har nå Fabrikkstatus. Låsdefinisjonen i iLOQ Manager er blitt stående i statusen I planlegging. Hvis du vil gå videre til å slette låsens rad fra iLOQ Manager, kan du se Slette låser.

L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.