Open navigation

Hente hendelseslogger fra S50-låser

Dette avsnittet beskriver hvordan du henter hendelseslogger fra låser i iLOQ Manager.

Telefontastene som har nettverksforbindelse sender en enkelt hendelseslogghendelse til serveren hver gang låsen åpnes. Da det imidlertid også kan være frakoblede åpninger med nøkkelfober eller telefonnøkler, kan du be om at hele hendelsesloggen hentes fra låsen. Denne funksjonen henter alle hendelseslogger, inklusive de frakoblede åpningene, fra låsen.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Velg låsen som du vil hente hendelsesloggen fra.
 3. Høyreklikk for å velge Send til lås > Ønske om plukk fra hendelseslogg.

  Et ønske om et plukk fra hendelseslogg sendes til telefoner definert som standard programmeringstelefoner.

  Det er et avkrysningsmerke ved siden av menyvalget Send til lås > Ønske om plukk fra hendelseslogg.

  • Hvis avkrysningsmerket er der, er ønsket blitt sendt, men den ferskeste hendelsesloggen er ennå ikke på serveren.

  • Hvis avkrysningsmerket ikke er der, er ønsket blitt sendt, og den ferskeste hendelsesloggen er på serveren.

   Så snart en telefon henter hendelsesloggen, blir ønsket fjernet fra andre standard programmeringstelefoner.

L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.