Open navigation

Hente hendelseslogger fra S5-låser

Dette avsnittet beskriver hvordan du henter hendelseslogger fra S5-låser i iLOQ Manager.

Det er to måter å hente hendelseslogger fra S5-låser på. Du kan bruke funksjonen Les låsens hendelseslogg på Manager med internettforbindelse for å lese låsloggene direkte til iLOQ-skyen. Alternativt kan du laste inn en leseoppgave for frakoblede logger i programmeringstokenet, besøke låsene med tokenet for å samle inn logger og så laste de innsamlede loggene opp til iLOQ-skyen ved å koble tokenet til PC-en med en internettforbindelse.

Programmeringstokenet har begrenset minne, som deles mellom låslogger og andre frakoblede programmeringsoppgaver. Mengden av låshendelseslogger som kan hentes til programmeringstokenets minne er avhengig av hvor mye minne som er ledig på tokenet.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Les låsens hendelseslogg.

 2. Stikk låsens programmeringskabel inn i låsen.
 3. Vent til du får bekreftelsen på den mottatte svarmeldingen i nederste høyre hjørne av Manager.
  Merk:

  Hvis programmeringstokenet også har andre programmeringsoppgaver, vil disse bli utført først før hendelsesloggen hentes.

  Nå har programmeringstokenet mottatt hendelsesloggen fra låsen.

 4. Fjern låsens programmeringskabel fra låsen.
 5. Om nødvendig må du gjenta denne fremgangsmåten for de neste låsene.
 6. Velg OK.
L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.