Open navigation

Avlese hendelseslogger til flere låser

Dette avsnittet beskriver hvordan du avleser hendelsesloggene fra flere låser på iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom aktivitetslogg for lås.

 2. Velg den ønskede låsen eller låsene fra rullegardinmenyen Valgte låser.
 3. Definer tidsperioden som hendelsesloggene skal avleses fra med feltene Tidsperiode.

  Hvis du lar feltene stå tomme, vises alle hendelseslogger fra låsene.

 4. Velg logghendelsestypene du ønsker å se.

  Alternativene er:

  • Nøkkeltilgang
  • Nøkkeltilgang nektet
  • Programmering av lås
 5. Velg Last opp låslogger.

  Loggene vises i henhold til filtreringsvalgene dine.

  Du kan bruke det dynamiske søkefeltet for å begrense logglisten.

L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.