Open navigation

Skjule låser

Dette avsnittet beskriver hvordan du skjuler låser i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

  1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

  2. Velg låsene du vil skjule.
  3. Velg Endre > Redigeringsmodus for å aktivere redigeringsmodus.
  4. Høyreklikk på en av de valgte låsene og velg Skjule lås fra liste.
  5. Det vises et bekreftelsesskjermbilde.
  6. Velg Ja.
  7. Velg Endre > Redigeringsmodus for å deaktivere redigeringsmodusen.
  8. Systemet spør om du vil lagre endringene. Velg Ja.
L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.