Open navigation

Bla gjennom kalenderkontrollerte dører

Dette avsnittet beskriver hvordan du blar gjennom kalenderkontrollerte dører i iLOQ Manager.

Du kan overvåke den fysiske statusen til en overvåket dør.

Gå frem slik.

Velg Tilleggsopplysninger > Kalender-kontrollerte dører.

Kolonnene er:

  • Dørnavn — Det kalenderkontrollerte dørnavnet.

  • Siste status — Siste status for den kontrollerte kalenderen.

  • Status oppdatert — Tidspunktet da den kalenderkontrollerte dørens status ble endret sist.

L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.