Open navigation

Legge til kalenderkontrollerte dører

Dette avsnittet beskriver hvordan du definerer et relé tilkoblet for å kontrollere en elektrisk lås som en kalenderkontrollert dør i iLOQ Manager-programvare.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom nettverksmoduler.

 2. Velg nettverksmodulen som har releene tilkoblet.
 3. Høyreklikk for å velge Redigere reléinnstillinger.

  Vinduet Redigere nettverksmodulens reléinformasjon åpnes.

 4. Velg kategorien Reléer.
 5. Kryss av avkrysningsruten for Kalenderkontrollerbart relé for releene som du vil definere som en kalenderkontrollert dør.
 6. Skriv inn et Dørnavn for releet.

  Det er dette navnet som vises i rutenettvisningen Kalenderkontrollerte dører.

 7. Velg Lagre og lukk.
L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.