Open navigation

Legge til kalender for PIN-kodenøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til kalender for PIN-kodenøkler i iLOQ Manager.

Du må aktivere denne funksjonen for seg. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Redigere låssystemets innstillinger.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Kalendere.
 2. Høyreklikk på rutenettvisningen for å velge Legg til.
  Veiviseren Legge til en kalender åpnes.
 3. Velg Legge til kalender for PIN-koder.
 4. Gi kalenderen et navn.

  Bruk et navn som beskriver kalenderens funksjoner, som f.eks. PIN-kodetider for inngangsdører.

 5. Lag en eventuell beskrivelse for kalenderen med PIN-kodenøkler.
 6. Velg Neste.
 7. Velg tidspunktet for kontrollen ved å male det med musen.
 8. Høyreklikk det malte området og velg Legg til kontroll.

  Legg til kontrollopplysningene slik:

  • Mål — Navnet på kalenderen du redigerer.

  • Beskrivelse — Lag eventuelt en beskrivelse av kontrollen i dette feltet.

  • Kontrollen begynner — Oppgi et starttidspunkt for kontrollen i dette feltet.

  • Kontrollen slutter — Oppgi et sluttidspunkt for kontrollen i dette feltet.

  • Opprette kontrollsekvens — Hvis du velger denne avkrysningsruten, kan du opprette en repeterende kontrollsekvens. Legg til kontrollsekvensopplysninger slik:

   • Gjenta kontroll — Velg hvor ofte relésekvensen skal gjentas i denne rullegardinmenyen. Alternativene er:
    • Hver uke — Hvis du velger Hver uke, vil kontrollen bli gjentatt hver uke på det definerte tidspunktet. Bruk avkrysningsrutene for ukedager til å velge ukedagene da kontrollen skal gjentas. Du må også definere kontrollsekvensens sluttkriterier.
    • Hver måned — Hvis du velger Hver måned, vil kontrollen bli gjentatt en gang i måneden på definert dato og tidspunkt. Hvis du for eksempel har valgt 10. mai 06:00 som verdi for Første kontroll starter og 10. mai 22:00 som verdi for Første kontroll slutter, vil kontrollen kjøres hver tiende dag i måneden mellom 06:00 og 22:00.
    • Hvert år — Hvis du velger Hvert år, gjentas kontrollen en gang i året på definert dato og tidspunkt. Hvis du for eksempel har valgt 10. mai 06:00 som verdi for Første kontroll starter og 10. mai 22:00 som verdi for Første kontroll slutter, kjøres kontrollen hver 10. mai vert år mellom 06:00 og 22:00.
  • Som standard vil kontrollsekvensen kjøre i det uendelige. Hvis du vil definere en sluttdato for sekvensen, velger du Sluttdato på rullegardinlisten Kontrollsekvens slutter og definerer sluttdatoen i datofeltet.

 9. Velg OK.
 10. Velg Neste.
 11. Det vises en kort beskrivelse.
 12. Velg Klar.
 13. Det vises en kort beskrivelse.
 14. Velg Lukk.
L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.