Open navigation

Tilføye en tilgangskodegruppe

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til en tilgangskodegruppe på iLOQ Manager.

Du må aktivere denne funksjonen separat. Vil du ha flere opplysninger, kan du se Redigere låssystemets innstillinger.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Håndter tilgangskodegrupper.
 2. Høyreklikk for å velge Legg til.

  Veiviseren Legge til en tilgangskodegruppe åpnes.

 3. Velg Legg til tilgangskodegruppe.
 4. Navngi gruppen.
 5. Gi en beskrivelse av gruppen.
 6. Velg Releets driftstid.

  Denne tiden definerer i minutter og sekunder hvor lenge døren er åpen etter at koden er gitt.

 7. Definer tilgangskoden, eller godta den foreslåtte verdien.
 8. Velg Neste.
 9. Velg Klar.
 10. Velg Lukk.
L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.