Open navigation

Legge til en kontroll for en tilgangskodegruppe på en kalender

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til en tilgangskodegruppe på en kalender på iLOQ Manager.

Tips:

Du kan også styre dørkontrollkalendere, festet til en dør, direkte ved å dobbeltklikke på den kalenderkontrollerte døren i visningen for kalenderkontrollerte dører.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Kalendere.
 2. Dobbeltklikk på dørkontrollkalenderen der du vil legge til kontrollen.
 3. Høyreklikk på kalenderen for å velge Rediger kalenderkontrollene.
 4. Velg tidspunktet for kontrollen ved å male det med musen.
 5. Høyreklokk på det malte området og velg Legg til kontroll.

  Legg til kontrollinformasjon slik:

  • Mål — Navnet på kalenderen som du redigerer.

  • Beskrivelse — Legg til en alternativ beskrivelse for kontrollen i dette feltet.

  • Kontrollen begynner — Skriv et starttidspunkt for kontrollen i dette feltet.

  • Kontrollen slutter — Skriv en sluttid for kontrollen i dette feltet.

  • Opprett en kontrollsekvens — Hvis du velger denne kontrollboksen, kan du opprette en gjentatt kontrollsekvens. Legg til informasjon om kontrollsekvensen slik:

   • Gjenta kontroll — Velg hvor ofte relésekvensen vil bli gjentatt i denne rullegardinmenyen. Alternativene er:
    • Hver uke — Hvis du velger Hver uke, vil kontrollen gjentas hver uke på det definerte tidspunktet. Bruk avkryssingsrutene for ukedager for å velge ukedagene der kontrollen skal gjentas. Definer også kriteriene for kontrollsekvensens avslutning.
    • Hver måned — Hvis du velger Hver måned, vil kontrollen bli gjentatt en gang hver måned på definert dato og tidspunkt. For eksempel: hvis du har valgt 10. mai 06:00 som verdi for Første kontroll starter og 10. mai 22:00 som verdi for Første kontroll slutter, vil kontrollen kjøres hver tiende dag i måneden mellom 06:00 and 22:00.
    • Hvert år — Hvis du velger Hvert år, vil kontrollen bli gjentatt en gang hvert år på definert dato og tidspunkt. Hvis du for eksempel har valgt 10 mai 06:00 som verdien for Første kontroll starter og 10 mai 22:00 verdien for Første kontroll slutter, vil kontrollen kjøres hver 10. mai hvert år mellom 06:00 og 22:00.
  • Som standard vil kontrollsekvensen kjøres på ubestemt tid. Hvis du vil definere en sluttdato for sekvensen, velger du Sluttdato på rullegardinlisten Kontrollsekvens slutter og definerer sluttdatoen i datofeltet.

 6. Velg avkrysningsruten Kontroll bare etter valgte tilgangskodegrupper.
 7. Klikk på knappen ....
 8. Velg de ønskede tilgangskodegruppene med en kode som er gyldig på de valgte tidspunktene.
 9. Velg OK.
 10. Velg OK.
L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.