Open navigation

Knytte kalendere til kalenderkontrollerte dører

Dette avsnittet beskriver hvordan du knytter kalendere til kalenderkontrollerte dører i iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Kalender-kontrollerte dører.

 2. Velg dørene.
 3. Høyreklikk på dørene for å velge Rediger kalendervedlegg.
  Veiviseren Koble av kalendere åpnes.
 4. Velg Knytte kalendere til dør.
 5. Velg kalenderne du vil knytte til dørene.
 6. Velg Neste.
 7. Det vises en kort beskrivelse.
 8. Velg Klar.
 9. Velg Lukk.
L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.