Kan jeg installere iLOQ Manager på en MAC?

Dessverre ikke. MAC har ikke støtte for Microsoft NET. Om du bruker virtuell Windows på MAC'en må programmet installeres på nytt hver gang det er en oppdatering.

H
Heli is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.