Hvordan kan jeg få fjernet en fremmed nøkkel som har satt seg fast i iLOQ låsen?

Forhandlere har spesielt verktøy for slike tilfeller. Hvis dette ikke er mulig for forhandler, kan de sende låsen inn for fjerning av nøkkel. Forhandler kan programmere opp en ny lås som midlertidig løsning. Ikke fjern nøkkel med makt!

H
Heli is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.