Legg til lås - iLOQ S5I denne videoen vil du se hvordan en ny iLOQ S5 lås legges til i systemet i iLOQ Manager.

Før du begynner trenger du:

  • Ha avklart adgangsrettigheter og nøkkeladganger


Vises i videoen:
  • Hvordan legge til lås ved bruk av veiviseren
  • Hvordan programmere låsen


Vises ikke i videoen:
  •     Bruke etasjebasert nummerering i "plassering"-feltet (f.eks. 001, 205)


A
A-P is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.