Legg til lås - iLOQ S50


I denne videoen vil du se hvordan en ny iLOQ S50 lås legges til i iLOQ Manager.Før du begynner trenger du:

  • Avklare adgangsrettigheter og nøkkeladganger 


Vises i videoen:

  • Hvordan låsen legges til ved bruk av veiviseren
  • Hvordan programmere en lås


Vises ikke i videoen:

  • Masseberegning


A
A-P is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.