Legg til nøkkel - NøkkelfobI denne videoen vil du se hvordan en ny nøkkel-Fob legges til i iLOQ Manager.Før du begynner trenger du:

  • Hvilke adgangsrettigheter nøkkel-Fob skal ha


Vises i videoen:

  • Hvordan legge til nye nøkler (nøkkel-Fob) ved bruk av veiviseren


Vises ikke i videoen:

  • Nøkkelens utløpsintervall
  • Start- og sluttdato
  • Tidsprofiler
  • Hvordan programmere flere nøkler samtidig
A
A-P is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.