Legg til en nøkkel - iLOQ S5I denne videoen vil du se hvordan man legger til en ny iLOQ S5 nøkkel i iLOQ Manager.


Før du begynner trenger du:

  • Hvilke adgangsrettigheter nøkkelen skal ha


Vises i videoen:

  • Hvordan legge til en ny iLOQ S5 nøkkel med veiviseren


Vises ikke i videoen:

  • Hvordan programmere flere nøkler samtidig
  • Start- og sluttdato
  • Tidsprofiler
A
A-P is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.