Legge til en nettverksmodul - N501Idenne videoen vil du se hvordan en ny nettverksmodul legges til i iLOQ 5-Serien.


Før du begynner trenger du:

  • Avklart adgangsrettigheter og nøkkeladganger
  • Releénes funksjon


Vises i videoen:

  • Hvordan legge til nettverksmodul ved bruk av veiviseren i iLOQ Manager
  • Hvordan igangsette N501 dørmodul


Vises ikke i videoen:

  • Hvordan aktivere kalenderkontrollerte releér
A
A-P is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.