iLOQ 5-serie - logginnstillinger - automatisk loggsletting

Spørsmål 1

Spørsmål: Låslogg, hvis jeg velger "slett om 100 dager" – er det 100 dager fra loggen hentes eller 100 dager fra serverdato?  


Svar: Når du setter systemet til å slette logger automatisk, teller den ned fra datoen fra hendelsen.


Spørsmål: Slik at jeg forstår dette riktig, hvis jeg bruker låsen idag (og aldri igjen) og 101 dager senere henter ut logg fra låsen (offline lås) og har satt at logger slettes etter 100 dager - vil ikke loggen vises i Manager under låsens logghendelser

Svar: Ja, hvis låsen har en RTC installert (logghendelser har et tidsstempel som systemet kalkulerer fra)

Hvis ikke RTC er installert, ingen tidsstempel og da kalkuleres dagene fra datoen loggen er importert til serveren.

 

 

Spørsmål 2

Spørsmål: I forhold til logger, hvis jeg velger å ikke ha automatisk sletting av logg, hvor lenge blir den liggende på serveren?

Svar: Loggen vil bli liggende på serveren "for alltid". Det er ingen sluttdato eller begrensning som gjør at den blir slettet.


T
Tor-Arne is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.