Hvordan vet jeg om en Token er programmert eller tom i iLOQ S10?

Logg inn i iLOQ S10 Manager. Sett Token som du vil sjekke i håndprogrammereren. Lysindikatoren nederst til høyre i Manager viser status: Blå = tom, Grønn = Programmert i dette systemet, Rød = Programmert i annet system.

H
Heli is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.