Jeg glemte å koble til RTC (klokke) før jeg programmerte låsen. iLOQ Manager viser feilmelding "Klokke er ikke installert i låsen".

Koble klokke til låsen og omprogrammer den.

Det holder å endre noe slik at en programmeringsoppgave lages for låse, som f.eks. endring av adgangsrettigheter.

H
Heli is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.