Kan jeg bruke "Lag erstatningsnøkkel" direkte for blokkering?

Ja. Med denne funksjonen kan du blokkere mistet nøkkel ved å lage en erstatningsnøkkel istedenfor å bruke programmeringsenheten. Erstatningsnøkkelen arver adgangsrettigheter, personlig kobling osv fra den mistede nøkkelen. Erstatningsnøkkelen blokkerer bare nøkkelen som den er laget erstatning for.

H
Heli is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.