Leilighetsnøkkelen min fungerer ikke på vaskeri eller fellesdører.

Det er tre grunnleggende måter å kontrollere adgangen for f.eks. vaskeri og fellesdører:

1. Sjekk om du har adgangsrettighet for fellesområdet på nøkkelen.

2. Nøkler kan ha tidsbegrensning (sjekk at du har riktige tidspunkter).

3. Bruk av betinget adgangsrettighet fra et tredjeparts system som f.eks. reservasjonssystem som bestemmer når nøkler skal fungere

H
Heli is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.