Jeg klarer ikke å installerer driver til Token. Installering av 5 serien Token driver feilet (P55S.1).

Hvis Windows ikke automatisk installerer driveren, da kan du installere den manuelt via enhetsbehandling. Du kan laste ned driveren her:

H
Heli is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.