Jeg klarer ikke å installere P10S.10 driveren. Installasjon av S10 programmeringsenhetsdriver feilet.

Hvis Windows ikke automatisk installerer driveren, da kan du installere den manuelt via enhetsbehandling. Du kan laste ned driveren her: [link]

H
Heli is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.