Programmeringsenheten fungerer ikke / ikke funnet. Det lyser rødt hele tiden.

Programmeringsenheten har ikke fått dato og tid. Feilen forsvinner når programmeringsenheten er logget inn i låssystemet.

H
Heli is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.