Jeg har fått ny PC og kan ikke logge inn i iLOQ Manager.

Sjekk at du har riktig: brukernavn, passord og tjenestekode (kundekode). Du kan kopiere tjenestekode fra din gamle PC.

Sørg også for at Token for dette systemet er tilkoblet PC og er tilknyttet brukerprofilen din.

H
Heli is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.