Jeg prøver å legge til flere låser, men får feilmelding om at låslisensen er overskredet.

Oppgraderinger av lisenser gjøres enkelt i Access portalen. Oppgraderingen av lisensen vil være klar i Manager etter kort tid.


H
Heli is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.