Jeg har mistet iLOQ nøkkelen min. Hva gjør jeg?

Nøkkelen din bør blokkeres fra systemet slik at den ikke kan misbrukes av andre. Kontakt nøkkeladministrator så fort som mulig. Det kan f.eks. være eier av eiendommen, eiendomsforvalter, låsesmed eller en person som har ansvaret for nøkler på jobben din.

K
Kim is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.