Er det mulig å bruke andre RFID brikker (Mifare) på iLOQ Online dører?

Det er også mulig å bruke eksterne brikker/kort på iLOQ Online kortlesere (S10 og S5), men man må ha aktivert "Ekstern RFID brikke"-lisensen i låssystemet først. Sjekk at iLOQ S10 kortlesere støtter denne funksjonen: Kortlesere levert fra 2019 har støtte for dette og de som er levert tidligere må oppdateres. N100 programvarenversjonen må være minst FW 2.0.0.12 In addition, you will need a separate programming reader P10S.30

K
Kim is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.