Hvor mange system-logghendelser kan lagres på iLOQ serveren?

Det er ubegrenset. Man kan sette automatisk sletting av logger etter x antall dager om ønskelig.

K
Kim is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.