Jeg husker ikke hovedpassordet. Hva gjør jeg?

Spør iLOQ om passordet er lagret på serveren.

- Hvis nei; Da er det ikke lengre mulig å lage nye låser eller opprette nye Token til dette låssystemet lengre om man ikke finner passordet.

- Hvis ja; Opplys iLOQ om tjenestekode, navnet på låssystemet eller kontraktsnummeret. 

iLOQ vil da kreve €200 for å finne passordet på serveren. NB! iLOQ vil kun gi passordet til en kjent person og søknad om henting må gjøres skriftlig.

K
Kim is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.