Programmering av lås feilet og viser rødt lys. Hva gjør jeg?

Feil programmeringsoppgave for låsen. Brukeren prøver å:

- Programmere en lås som ikke er formatert > formater låsen før programmering

- Formatere en programmert lås > sett låsen til fabrikkstatus før du formaterer

- Sette den programmerte låsen til fabrikkstatus > Nullstill låsen til formatert status før du setter den til fabrikk status

- Programmere feil lås > Sett programmeringsnøkkelen inn i riktig lås

K
Kim is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.