Programmering av lås feilet og viser rødt lys. Hva gjør jeg?

Feil programmeringsoppgave for låsen. 

Brukeren prøver å: 

- Programmere en lås som ikke er formatert --> formater låsen før programmering 

- Formatere en programmert lås --> sett låsen til fabrikkstatus før du formaterer 

- Sette den programmerte låsen til fabrikkstatus --> Nullstill låsen til formatert status før du setter den til fabrikk status 

- Programmere feil lås --> Sett programmeringsnøkkelen inn i riktig lås

K
Kim is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.