Programmeringer av iLOQ S10 nøkkel feilet. Hva gjør jeg?

For gammel programvare i programmeringsenheten --> Oppdater Firmware på iLOQ programmeringsenhet

> For mange adgangsrettigheter i nøkkelen --> fjern adgangsrettigheter fra nøkkelen (du trenger kanskje å endre strategien på adgangsrettighetene)

>Ingen brukerrettigheter til spesifikke adgangsrettighet --> legg til rettigheter

K
Kim is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.